Konkurs na logotyp

Konkurs na logo Akceleratora Kultury

Zapraszamy wszystkich artystów grafików do udziału w konkursie na logo nowej miejskiej instytucji kultury w Kaliszu – Akceleratora Kultury. Konkurs jest skierowany do artystów-zawodowców, jak i studentów kierunków artystycznych i uczniów liceów plastycznych. Prace przyjmujemy do 30 kwietnia 2021 roku, a wyniki ogłoszone zostaną 21 maja 2021 roku. W jury zasiadać będą: prof. Andrzej Szarek, prof. UAM dr hab. Maciej Guźniczak oraz Tomasz Wolff. Nagrodą dla autora wybranego logo będzie nagroda pieniężna wysokości 500zł. Regulamin konkursu i misja działalności Akceleratora Kultury znajdują się na stronie internetowej www.wiezacisnien.kalisz.pl i www.akceleratorkultury.pl w pliku do pobrania „REGULAMIN KONKURSU NA LOGO AKCELERATORA KULTURY”.

Zapraszamy do udziału!

o_nas1_1.jpg

JURY KONKURSU

ANDRZEJ SZAREK

Absolwent Liceum Plastycznego im. A. Kenara w Zakopanem. W latach 1980-1985 studiował na Wydziale Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1985 r. uzyskał dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Rzeźby prof. Jana Kucza. W 2005 r. otrzymał tytuł naukowy profesora w dziedzinie sztuk pięknych. W okresie 1985-1990 prezentował rzeźby z grupą artystyczną „...kim jesteś”. Od 2000 do 2008 był członkiem Rady Artystycznej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. W latach 1996-2011 wykładał w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. Pracownik naukowy na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. Jest szefem Rady Programowej BWA Sokół w Nowym Sączu. Uprawia rzeźbę, rysunek, plakat, happening. Zrealizował ponad 50 wystaw indywidualnych i ponad 70 happeningów i akcji artystycznych. Brał udział w ponad 100 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Przez trzydzieści lat był opiekunem artystycznym nowosądeckiej Małej Galerii.

MACIEJ GUŹNICZAK

W 1992 uzyskał tytuł magistra wychowania plastycznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na Wydziale Nauk Społecznych. W 2006 - stopień doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuk pięknych uzyskany na Wydziale Grafiki w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, a w 2014 roku na tymże wydziale uzyskał habilitację. Juror międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konkursów sztuki m.in. graficznej, fotograficznej, takich jak: Międzynarodowy Konkurs Biennale Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu w Ostrowie Wielkopolskim, „A-KUMULACJE 2017’’, I Kaliskie Biennale Sztuki” (Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu i Uniwersytecka Galeria Sztuki WP-A w Kaliszu) czy Konkurs Fotograficzny „W Obiektywie”, (Ośrodek Kultury Plastycznej Galeria Wieża Ciśnień w Kaliszu). Organizator i opiekun kilkunastu plenerów artystycznych i komisarz wystaw studentów kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych oraz studentów Uniwersytetu im. Janki Kupały w Grodnie na Białorusi.

TOMASZ WOLFF

W 2002 roku ukończył Poznańską Akademię Sztuk Pięknych z tytułem magistra sztuki, broniąc dyplom z malarstwa i estetyki. W 1998 roku założył w Kaliszu studio projektowe, „Point – grafika użytkowa”. Tomasz Wolff w ramach swojej działalności artysty – projektanta tworzy okładki, a często i wnętrza: książek, albumów, wydawnictw okolicznościowych i płyt. Makiety oraz winiety czasopism. Logotypy, identyfikacje firmowe oraz wszystko to, co wiąże się z materiałami drukowanymi dla klientów i agencji reklamowych z całej Polski. Współpraca z teatrami i filharmonią owocuje projektami plakatów oraz wydawnictw związanych z wydarzeniami w tych instytucjach. W marcu 2010 roku na wystawie „Poza czasem”, zaprezentował swoje fotografie, które zmodyfikował cyfrowo, nadając im wyjątkowy charakter. We wrześniu 2013 roku na wystawie „użytkowenieużytkowe”, której towarzyszyły pierwsze stworzone przez Wolffa eksperymentalne dźwięki, pokazał część swoich plakatów i malarstwo sztalugowe przygotowane specjalnie na to wydarzenie. W maju 2014 roku w Malarni Kaliskiego Teatru, w ramach 54. Kaliskich Spotkań Teatralnych, zaprezentował swoje plakaty teatralne.

Załączniki do pobrania

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO AKCELERATORA KULTURY

Pobierz załącznik

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE O UDZIALE W KONKURSIE

Pobierz załącznik

Załącznik nr 2

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Pobierz załącznik

Załącznik nr 3

MISJA I CHARAKTER AKCELERATORA KULTURY

Pobierz załącznik

Kontakt do nas

Akcelerator
Kultury

ul. Nowy Świat 2A
62-800 Kalisz

tel. 62 751 90 99
tel. 735 021 616
biuro@akceleratorkultury.pl

OKP Wieża Ciśnień
im. Bogdana Jareckiego

ul. Górnośląska 66A
62-800 Kalisz

tel. 62 766 43 40
tel. kom. 516 424 942
galeria@wiezacisnien.kalisz.pl

Jakub Matuszewski
Specjalista ds. działalności technicznej
technik@wiezacisnien.kalisz.pl


Wioletta Michalak
Specjalista ds. organizacji i koordynacji wydarzeń
koordynator@akceleratorkultury.pl


Julia Kurasz
Specjalista ds. grafiki
grafik@akceleratorkultury.pl

Piotr Bigora
Dyrektor Ośrodka Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień
im. Bogdana Jareckiego w Kaliszu:

tel. 694 819 627
dyrektor@wiezacisnien.kalisz.pl

Akcelerator
Kultury

ul. Nowy Świat 2A
62-800 Kalisz

tel. 62 751 90 99
tel. 735 021 616
biuro@akceleratorkultury.pl

www.akceleratorkultury.pl

    

OKP Wieża Ciśnień
im. Bogdana Jareckiego

ul. Górnośląska 66A
62-800 Kalisz

tel. 62 766 43 40
tel. kom. 516 42 49 42
galeria@wiezacisnien.kalisz.pl

www.wiezacisnien.kalisz.pl

         

Jakub Matuszewski
Specjalista ds. działalności technicznej
technik@wiezacisnien.kalisz.pl


Wioletta Michalak
Specjalista ds. organizacji i koordynacji wydarzeń
koordynator@akceleratorkultury.pl


Julia Kurasz
Specjalista ds. grafiki
grafik@akceleratorkultury.pl

Piotr Bigora
Dyrektor Ośrodka Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień
im. Bogdana Jareckiego w Kaliszu:

tel. 694 819 627
dyrektor@wiezacisnien.kalisz.pl

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
jest Aleksandra Cnota-Mikołajec.
Kontakt: aleksandra@eduodo.pl
lub iod@eduodo.pl